Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/458
Title: Лінгвостилістичні особливості американських поетичних творів ХХ століття з комічною тональністю
Other Titles: Ligvostylistic peculiarities of the XX century American poems with comic tonality
Authors: Мороз, О.Л.
Мороз, Е.Л.
Moroz, O.L.
Keywords: тональність
індивідуально-авторське осмислення
імпліцитні
способи передачі інформації
лінгвостилістичні засоби
інконгруентність
tonality
individual author’s perception
implicit means of information
revealing
stylistic means
incongruity
Issue Date: 2013
Publisher: ХДУ
Citation: Мороз О.Л. Лінгвостилістичні особливості американських поетичних творів ХХ століття з комічною тональністю / Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Лінгвістика» [наук. ж-л / редактор В. Олексенко]. – Вип. 19. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 79-82.
Series/Report no.: УДК: 81.111’42-13:821.111(73)-12.09;
Abstract: У статті проаналізовані лінгвостилістичні особливості американських поетичних творів ХХ століття, забарвлених комічною тональністю. Встановлено, що використання таких лінгвостилістичних засобів, як промовисті імена, каламбури, гра слів тощо завжди сприяє реалізації гумористичної тональності незалежно від контексту. Натомість декодування іронічно-гумористичної тональності вимагає врахування макроконтексту. The article reveals stylistic specifications of XX century American poetry with comic tonality. It is argued that such stylistic means as antonomasia, pun and the like provide humor tonality realization in spite of the context. On the other hand, for the ironic-humor tonality realization accounting of macrocontext is necessary.
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/458
ISSN: 2413-3337 (Print)
2663-2748 (Online)
Appears in Collections:Кафедра англійської мови в судноводінні

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moroz_comic_tonality.pdf345.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.