Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/86
Title: Компетентнісний підхід у фізичному вихованні як ефективний шлях зміцнення здоров'я курсантів
Authors: Гузарь, В.Н.
Гузар, В.М.
Huzar, V.M.
Keywords: компетентнісний підхід
competence aproach
компетентностный подход
Issue Date: 2019
Publisher: Вежа-Друк
Citation: Гузар В.М. Компетентнісний підхід у фізичному вихованні як ефективний шлях зміцнення здоров'я курсантів. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матер. IV Всеукр. .наук.-практ. конф. (Луцьк, 13 лютого 2019 року) /ред. В.В.Чижик.— Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С.40-42.
Abstract: Фізичне виховання як невід'ємна складова освіти забезпечує можливість набуття кожним курсантом необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам, про методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої діяльності. Під час занять фізичною культурою та спортом курсанти обов'язково повинні проводити показники самоконтролю та записувати їх у щоденник тренувань та самоконтролю курсанта.
Description: Всеукраїнська наукова-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/86
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guzar_Kompetent.pdf506.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.