Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/742
Title: Вплив фізичної підготовки та спорту на стійкість організму морських фахівців до впливу температурних режимів
Other Titles: Влияние физической подготовки и спорта на устойчивость организма морских специалистов к воздействию температурных режимов
Influence of physical training and sport on the resistance of marine organisms to the influence of temperature regimes
Authors: Гузар, В.М.
Гузарь, В.Н.
Huzar, V.M.
Юськів, С.М.
Юськив, С.Н.
Yuskiv, S.M.
Keywords: адаптація
навколишнє середовище
спеціальні якості
працездатність
м’язи
адаптация
окружающая среда
специальные качества
работоспособность
мышцы
adaptation
environment
special qualities
performance
muscles
Issue Date: 2020
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Гузар В.М., Юськів С.М. Вплив фізичної підготовки та спорту на стійкість організму морських фахівців до впливу температурних режимів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет - конф., 31 березня 2020 р., Переяслав-Хмельницький, 2020, Вип. 57, С. 344-347.
Series/Report no.: УДК: 796.011.3:656.61;
Abstract: Під впливом фізичних навантажень і психічних напружень від спеціально організованих тренувань відбувається розвиток стійкості організму до впливу температурних режимів через формування адаптаційних можливостей усіх функціональних систем організму курсанта до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, які супроводжують професійну діяльність морських фахівців. Под влиянием физических нагрузок и психических напряжений от специально организованных тренировок происходит развитие устойчивости организма к воздействию температурных режимов через формирование адаптационных возможностей всех функциональных систем организма курсанта к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, которые сопровождают профессиональную деятельность морских специалистов. Under the influence of physical exertion and mental stress from specially organized training, the development of the body's resistance to the influence of temperature regimes occurs through the formation of adaptive capabilities of all functional systems of the body of the cadet to the influence of adverse environmental factors that accompany the professional activities of marine professionals.
Description: Мінародна науково-практична інтернет-конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/742
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuskiv_adaptation.pdf387.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.