Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/543
Title: Розробка критеріальної бази дослідження сформованості професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів
Other Titles: Разработка критериальной базы исследования сформированности профессионально значимых качеств будущих судовых офицеров
Development of a criterion base for the study of the formation of professionally significant qualities of future court officers
Authors: Бабишена, М.І.
Бабышена, М.И.
Babyshena, M.
Keywords: професійно значущі якості
компоненти
критерії
показники та рівні сформованості професійно значущих якостей
профессионально значимые качества
компоненты
критерии
показатели и уровни сформированности профессионально значимых качеств
professionally significant quality components
criteria
indicators and levels of professionally significant qualities
Issue Date: 2016
Publisher: НАУ
Citation: Бабишена М. І. Критерії та показники сформованості професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів / М.І. Бабишена // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2016 р. / За заг. ред. Е.В. Лузік, О.М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2016. – С. 15-17.
Series/Report no.: УДК: 378.1 (063);
Abstract: У тезах подається розробка критеріальної бази дослідження формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. У дослідженні обґрунтовується виокремлення компонентів (когнітивний, мотиваційний, емоційно-вольовий), критеріїв, показників та рівнів (високий, середній, низький) сформованості професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів через дисципліни суспільно-гуманітарного циклу. В тезах подаётся разработка критериальной базы исследования формирования профессионально значимых качеств будущих судовых офицеров в процессе изучения общественно-гуманитарных дисциплин. В исследовании обосновывается выделение компонентов (когнитивный, мотивационный, эмоционально-волевой), критериев, показателей и уровней сформированности профессионально значимых качеств будущих судовых офицеров через дисциплины общественно-гуманитарного цикла The thesis presents the development of a criterion base for the study of the formation of professionally significant qualities of future ship officers in the study of social and humanitarian disciplines. The study substantiates the separation of components (cognitive, motivational, emotional-volitional), criteria, indicators and levels (high, medium, low) of the formation of professionally significant qualities of future ship officers through the disciplines of the social and humanitarian cycle.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/543
Appears in Collections:Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babyshena_Development_of_a_criterion_base.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.