Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1872
Title: Тлумачний словник морської термінології
Other Titles: Толковый словарь морской терминологии
Authors: Ляшкевич, А.І.
Ляшкевич, А.И.
Lyashkevych, A.
Бабишена, М.І.
Бабышена, М.И.
Babyshena, M.
Keywords: Морська лексика
терміни
компетентнісний підхід
Морская лексика
термины
компетентностный подход
Issue Date: 2018
Publisher: ХДМА
Citation: Тлумачний словник морської термінології / А. І. Ляшкевич, М. І. Бабишена. –Херсон : ХДМА, 2018. – 148 с.
Series/Report no.: УДК: 81’374.2:656.61(038);
Abstract: «Тлумачний словник морської термінології» охоплює морську лексику, необхідну для використання у навчальному процесі в морських закладах освіти з урахуванням компетентнісного підходу, а також для вдосконалення і розвитку лексичного складу суднових офіцерів. До видання ввійшла судноплавна термінологія наших предків. Незважаючи на те, що за походженням морські терміни переважно слов'янські, але в період становлення і розвитку зазнали впливів інших мов: грецької, голландської, англійської, французької, німецької та скандинавських. Терміни і словосполучення подано українською мовою з перекладом на англійську. Словник розраховано на викладачів, аспірантів, магістрантів, курсантів, студентів, а також для всіх інших, хто вивчає морську справу і бажає досягнути в ній успіху. «Толковый словарь морской терминологии» охватывает морскую лексику, необходимую для использования в учебном процессе в морских учебных заведениях с учетом компетентностного подхода, а также для совершенствования и развития лексического состава судовых офицеров. В издание вошла судоходная терминология наших предков. Несмотря на то, что по происхождению морские термины преимущественно славянские, но в период становления и развития претерпели воздействий других языков: греческого, голландского, английского, французского, немецкого и скандинавских. Термины и словосочетания представлены на украинском языке с переводом на английский. Словарь рассчитан на преподавателей, аспирантов, магистрантов, курсантов, студентов, а также для всех остальных, кто изучает морское дело и желает достичь в нем успеха.
Description: Словник
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1872
ISSN: 978-966-2245-25-7
Appears in Collections:Навчально-методична літератураItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.