Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/801
Title: Вплив фізичних вправ на стійкість організму морських фахівців до вібрації
Other Titles: Влияние физических упражнений на устойчивость организма морских специалистов к вибрации
Influence of physical exercises on the resistance of marine specialists to vibration
Authors: Гузар, В.М.
Гузарь, В.Н.
Huzar, V.M.
Юськів, С.М.
Юськив, С.Н.
Yuskiv, S.M.
Keywords: здоров’я
нудота
запаморочення
м’язи
релаксація
здоровье
тошнота
головокружение
мышцы
релаксация
health
nausea
dizziness
muscles
relaxation
Issue Date: 2020
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Гузар В.М., Юськів С.М. Вплив фізичних вправ на стійкість організму морських фахівців до вібрації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 60. С. 223-226
Series/Report no.: УДК: 796.012.12:656.61;
Abstract: До основних несприятливих зовнішніх факторів професійної діяльності морських фахівців відносяться шум, вібрація, широкочастотні електромагнітні випромінювання, а також наявність шкідливих речовин в повітрі приміщень. Для формування стійкості організму до вібрації використовують систематичне багаторазове виконання спеціальних фізичних вправ, які вимагають напруження і розслаблення м’язів з повною концентрацією на релаксації. К основным неблагоприятным внешним факторам профессиональной деятельности морских специалистов относятся шум, вибрация, широкочастотные электромагнитные излучения, а также наличие вредных веществ в воздухе помещений. Для формирования устойчивости организма к вибрации используют систематическое многократное выполнение специальных физических упражнений, которые требуют напряжения и расслабления мышц с полной концентрацией на релаксации. The main adverse externalities of marine professionals include noise, vibration, high-frequency electromagnetic radiation, and the presence of harmful substances in the air of the premises. To form the resistance of the body to vibration, systematic repeated performance of special exercises that require tension and relaxation of muscles with full concentration on relaxation is used.
Description: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/801
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuskiv_vibration.pdf428.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.