Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/530
Title: Проблеми та значення валеологічної освіти курсантів морських ВНЗ
Other Titles: Проблемы и значение валеологического образования курсантов морских вузов
Problems and value of valeological education of cadets of maritime universities
Authors: Свирида, В.С.
Svirida, V.S.
Keywords: Валеологічна освіта
курсанти
здоров'я
здоровий спосіб життя
Валеологическое образование
курсанты
здоровье
здоровый образ жизни
Valeological education
cadets
health
healthy lifestyle
Issue Date: 2018
Publisher: ХДАУ
Citation: Свирида В.С. Проблеми та значення валеологічної освіти курсантів морських ВНЗ. Філософія здоров'я – здоровий спосіб життя – здорова нація: збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С. 225-228.
Series/Report no.: УДК: 1:14.614.796;
Abstract: Валеологічна культура щодо здорового способу життя населення України постійно інтегрувала, варіювала в процесі свого становлення. Вона ще й далі формується у підсвідомості людей. Тому мають місце вияви валеологічного безкультур’я, наслідком якою є поширення серед молоді шкідливих звичок. Валеологическая культура здорового образа жизни населения Украины постоянно интегрировала, варьировала в процессе своего становления. Она еще и дальше формируется в подсознании людей. Поэтому имеют место проявления валеологического бескультурья, следствием которого является распространение среди молодежи вредных привычек. Valeological culture of a healthy lifestyle of the population of Ukraine constantly integrated, varied in the process of its formation. It is still further formed in the subconscious of people. Therefore, there are manifestations of valeological lack of culture, the result of which is the spread of bad habits among young people.
Description: Всеукраїнська науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/530
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svirida_healthy_lifestyle.pdf542.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.