Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/40
Title: Експериментальна перевірка ефективності моделі формування комунікативної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх суднових механіків
Other Titles: Proof of the effectiveness of communicative competence formation model study in the system of future ship engineers professional training
Authors: Юрженко, А.Ю.
Yurzhenko, А.Y.
Keywords: комунікативна компетентність
суднові механіки
платформа MOODLE
англійська мова за професійним спрямуванням
гейміфікований підхід
коммуникативная компетентность
судовые механики
платформа MOODLE
английский язык профессиональной направленности
геймифицировнный подход
communicative competence
ship engineers
LMS MOODLE
English for professional purpose
gamification approach
Issue Date: 2019
Publisher: ПУ НДІЕІ
Citation: Юрженко А.Ю., Експериментальна перевірка ефективності моделі формування комунікативної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх суднових механіків,Інноваційна педагогіка: наук. журнал / ред. кол. Ярошинська О.О. та ін. Вип. 9. - Т.3. – Одеса: ПУ НДІЕІ, 2019. – С. 107-109.
Series/Report no.: УДК 378.147;
Abstract: У статті експериментально перевіряється ефективність моделі формування комунікативної компетеності у системі підготовки майбутніх суднових механіків. Пропонована модель складається з елементів, які відповідають сучасним вимогам ринку праці до морських спеціалістів. До елементів моделі ми відносимо наступне: впровадження у освітній процес гейміфікованого підходу; розробку авторського курсу на платформі MOODLE. Наведені та проаналізовані статистичні дані результатів екзаменів з англійської мови за професійним спрямуванням за 2015 та 2018 рр. Доведена продуктивність моделі у зв’язку із зростом успішності та якості.
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/40
ISSN: 2663-6085
Appears in Collections:Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yurzhenko_MOODLE.pdf120.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.