Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/305
Title: Аналіз ефективності системи дистанційного навчання в процесі перевірки компетенцій
Other Titles: Анализ эффективности системы дистанционного обучения в процессе проверки компетенций
Analysis of the efficiency of the distance training system in the process of competency verification
Authors: Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Камінська, Н.Г.
Каминская, Н.Г.
Kaminska, N.
Keywords: система дистанційного навчання
компетентнісний підхід
перевірка компетенцій
система тестування
платформа MOODLE
комплексне тестування
компетенції
система дистанционного обучения
компетентностный подход
проверка компетенций
система тестирования
комплексное тестирование
компетенции
distance learning
competence approach
competency testing
system testing
comprehensive testing
competencies
Issue Date: 15-May-2017
Publisher: Київський національний університет будівництва і архітектури
Citation: Кравцова Л.В. Аналіз ефективності системи дистанційного навчання під час перевірки компетенцій курсантів ХДМА / Л.В.Кравцова, Т.В.Зайцева, Н.Г.Камінська П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 26-27 травня 2017 р.): тези доповідей. – К.: КНУБА, 2017. – С. 44
Series/Report no.: УДК: 378.16;
Abstract: Виконавцями проекту «Теоретико-методичні основи реалізації компетентнісного підходу в системі підготовки фахівців морської галузі» Херсонської державної морської академії проведено експериментальну роботу щодо інтеграції навчального процесу до національної освітньої політики України. Одним із напрямків цієї роботи є створення та впровадження платформи дистанційного навчання для підтримки навчального процесу вХДМА. Основним напрямком роботи була повна заміна класичних методів проведення іспитів на комплексне тестування, що охоплює всі дисципліни від 1 до 5 курсу та базується на платформі дистанційного навчання. Исполнителями пректа «Теоретико-методические основы реализации компетентностного подхода в системе подготовки специалистов морской отрасли» Херсонской государственной морской академии проведена экспериментальная работа по интеграции образовательного процесса в национальную образовательную политику Украины. Одним из направлений этой работы является создание и внедрение платформы дистанционного обучения для поддержки учебного процесса в Херсонской морской академии. Основным направлением работы была полная замена классических методов проведения экзаменов на комплексное тестирование, охватывающее все дисциплины от 1 до 5 курса и основанное на платформе дистанционного обучения. Kherson State Maritime Academy research conducted experimental work to integrate the educational process on the basis of competence approach in the national education policy of Ukraine. One of the directions of this work is the creation and implementation of distance education platform to support the educational process in Kherson Maritime Academy. The main focus of the work was complete replacement of the classical methods of examinations for comprehensive testing that covers all disciplines from 1 to 5 course and is based on the platform of distance education.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=107
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/305
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravtsova_competencies.pdf181.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.