Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/304
Title: Адаптивное дистанционное обучение как элемент реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов морского профиля
Other Titles: ХДМА
Authors: Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Камінська, Н.Г.
Каминская, Н.Г.
Kaminska, N.
Keywords: дистанционное обучение
плавательная практика
Moodle
компетентностный подход
дистанційне навчання
плавальна практика
Moodle
компетентнісний підхід
distance learning
swimming practice
competence approach
Issue Date: 10-Sep-2015
Publisher: ХДМА
Citation: Кравцова Л.В. Адаптивное дистанционное обучение как элемент реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов морского профиля / Л.В. Кравцова, Н.Г. Каминская Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: зб. матеріалів 6-ої Міжнар. науков.-практ. конф. - Херсон: Херсонська державна морська академія, 2015 – С. 276-277
Abstract: Адаптивное дистанционное обучение способствует реализации принципа индивидуализации обучения - одного из самых важных при подготовке квалифицированных специалистов. Ведущая роль в этом случае отводится не столько и не только обучающей деятельности преподавателя, сколько самообучению самих курсантов, находящихся на плавательной практике, на основе использования подготовленных профессиональными педагогами, специалистами в данной предметной области, материалов, размещенных на сайте дистанционного обучения. Целью работы является решение актуальной научно-педагогической проблемы – внедрения адаптивного дистанционного обучения для реализации идей компетентного подхода к подготовке специалистов морского профиля в ХГМА. Адаптивне дистанційне навчання сприяє реалізації принципу індивідуалізації навчання - одного з найважливіших при підготовці кваліфікованих фахівців. Провідна роль в цьому випадку відводиться не стільки і не тільки навчальною діяльності викладача, скільки самонавчанню самих курсантів, які перебувають на плавальної практиці, на основі використання підготовлених професійними педагогами, фахівцями в даній предметній області, матеріалів, розміщених на сайті дистанційного навчання. Метою роботи є вирішення актуальної науково-педагогічної проблеми - впровадження адаптивного дистанційного навчання для реалізації ідей компетентного підходу до підготовки фахівців морського профілю в ХДМА.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/304
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravtsova_competence_approach.pdf289.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.