Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2316
Title: Моделювання гвинтових і регуляторної характеристик суднового головного середньобертового двигуна на тренажері машинного відділення WÄRTSILÄ ERS 5000 TechSim
Other Titles: Simulation of propeller and regulatory characteristics of a ship's main medium-speed engine on the engine room simulator WÄRTSILÄ ERS 5000 TechSim
Authors: Богдан, Ю.О.
Bohdan, Y.
Сатулов, А.І.
Манжелей, В.С.
Mangeley, V.
Худяков, І.В.
Khudiakov, I.
Keywords: тренажер машинного відділення
engine room simulator
двигун внутрішнього згоряння
internal combustion engine
головний двигун
main engine
Issue Date: Sep-2020
Publisher: ХДМА
Citation: Богдан Ю.О., Сатулов А.І., Манжелей В.С., Худяков І.В. Моделювання гвинтових і регуляторної характеристик суднового головного середньобертового двигуна на тренажері машинного відділення WÄRTSILÄ ERS 5000 TechSim. Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 11-а Міжнародна науково-практична конференція, 08-10 вересня 2020 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія.
Abstract: Двигуни внутрішнього згоряння у складі пропульсивного комплексу судна при експлуатації у багатьох випадках сприймають значні навантаження, що подекуди перевищують обмеження визначені виробником. З практичного досвіду відомо, що оптимальний рівень технічної експлуатації суднової дизельної пропульсивної установки може бути досягнутий тільки при умові дотримання допустимих потужностей та швидкостей ходу, обмеження перенавантажень головного двигуна (ГД) на усіх його режимах роботи, що призводять до його теплового і механічного перенавантаження, зниженню ресурсу та надійності. Тому в практиці з технічної експлуатації сучасних суднових дизельних установок питання завдання, утримання і оптимізації робочих режимів повинні враховуватись активним удосконаленням процесу підготовки фахівців морського і річкового флоту.
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2316
Appears in Collections:Кафедра експлуатації cуднових енергетичних установок

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohdan_internal_combustion_engine.pdf988.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.