Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/188
Title: Охорона праці на судні: методика викладання теми «Безпечне використання суднових трапів та сходин»
Authors: Камаєв, О.Ю.
Камаев, О.Ю.
Kamayev, O.
Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Keywords: охорона праці
шкідливі фактори
морські фахівці
нещасні випадки
суднові трапи та сходини
охрана труда
вредные факторы
морские специалисты
несчастные случаи
судовые трапы и ступени
occupational health
harmful factors
marine specialists
accidents
ladders and ladders
Issue Date: 2-Sep-2019
Publisher: ХДМА
Citation: Камаєв О.Ю., Кравцова Л.В. Охорона праці на судні: методика викладання теми «Безпечне використання суднових трапів та сходин»/ О.Ю. Камаєв, Л.В. Кравцова Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: зб. матеріалів 10-та Міжнар. науков.-практ. конф. - Херсон: ХДМА, 2019. – С. 274-276
Abstract: Охорона праці на судні – це, в першу чергу, створення умов, при яких вплив шкідливих факторів під час перебування на судні, тобто несення вахти чи відпочинку, або зовсім виключено, або мінімізовано. Серед усіх питань, які розглядаються в курсі основ охорони праці на судні, також є і дуже важливе питання, яке стосується всіх присутніх на судні моряків та й взагалі всіх хто з тієї чи іншої причини піднімається на судно. Це питання використання трапів. Тож задача викладача - донести до усвідомлення курсанта, що збереження здоров’я та життя, поряд з виконанням професійних обов’язків, найважливіше як для самого моряка, його рідних, які проводять його та зустрічають з рейсу, так і для компанії, на яку моряк працює. Охрана труда на судне - это, в первую очередь, создание условий, при которых воздействие вредных факторов во время пребывания на судне, то есть несения вахты или отдыха, или совсем исключено, или минимизировано. Среди всех вопросов, которые рассматриваются в курсе основ охраны труда на судне, также есть и очень важный вопрос, который касается всех присутствующих на судне моряков и вообще всех, кто по той или иной причине поднимается на судно. Это вопрос использования трапов. Поэтому задача преподавателя - донести до сознания курсанта, что сохранение здоровья и жизни, наряду с выполнением профессиональных обязанностей, самое важное как для самого моряка, его родных, которые провожают его и встречают с рейса, так и для компании, на которую моряк работает.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/188
Appears in Collections:Кафедра судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamayev_OCCUPATIONAL_HEALTH.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.