Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1876
Title: Прикладна механіка
Other Titles: Прикладная механика
Authors: Моісеєнко, Л.Л.
Моисеенко, Л.Л.
Васильченко, Г.Ю.
Васильченко, Г.Ю.
Keywords: Прикладна механіка
Прикладная механика
редуктор
редуктор
коефіцієнт тертя
коэффициент трения
Issue Date: 2020
Publisher: ХДМА
Citation: Прикладна механіка: лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник для курсантів денної форми навчання морських закладів освіти за напрямом підготовки: 271 – Річковий та морський транспорт (професійне спрямування: Експлуатація суднових енергетичних установок; Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики) / Л. Л. Моісеєнко, Г. Ю. Васильченко. – Херсон : ХДМА, 2020. – 128 с., іл.
Series/Report no.: УДК: 531.8:621.01(076.5);
Abstract: Навчально-методичний посібник з курсу «Прикладна механіка» складений відповідно до робочої програми і призначений для курсантів денної форми навчання морських закладів освіти за напрямом підготовки: 271 – Річковий та морський транспорт за професійним спрямуванням: Експлуатація суднових енергетичних установок; Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. У посібнику наведені методичні рекомендації до вивчення теоретичного матеріалу через призму лабораторних робіт, їх експериментальне виконання та відповідне оброблення одержаних результатів, а також довідкові матеріали, необхідні для кінцевого виконання комплексних завдань. Посібник може бути використаний для професійного спрямування: Судноводіння. Учебно-методическое пособие по курсу «Прикладная механика» составлено в соответствии с рабочей программой и предназначено для курсантов дневной формы обучения морских учебных заведений по направлению подготовки: 271 – Речной и морской транспорт за профессиональным направлением: Эксплуатация судовых энергетических установок; Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. В пособии приведены методические рекомендации к изучению теоретического материала через призму лабораторных работ, их экспериментальное выполнение и соответствующая обработка полученных результатов, а также справочные материалы, необходимые для конечного выполнения комплексных задач. Пособие может быть использовано для профессионального направления: Судовождение.
Description: Лабораторний практикум
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1876
Appears in Collections:Навчально-методична літератураItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.