Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1875
Title: Планування та реалізація переходу з використанням навігаційного обладнання ходового містка
Other Titles: Планирование и реализация перехода с использованием навигационного оборудования ходового мостика
Authors: Зінченко, С.М.
Зинченко, С.Н.
Zinchenko, S.M.
Маменко, П.П.
Mamenko, P.P.
Грошева, О.А.
Grosheva, О.А.
Keywords: Ходовий місток
Ходовой мостик
навігаційне обладнання
навигационное оборудование
тренажер
тренажер
Issue Date: 2020
Publisher: ХДМА
Citation: Планування та реалізація переходу з використанням навігаційного обладнання ходового містка : Навчальний посібник / Зінченко С. М., Маменко П. П., Грошева О. О. – Херсон : ХДМА, 2020. – 164 с.
Series/Report no.: УДК: 656.61.052.:527(075);
Abstract: Метою створення навчального посібника є отримання практичних навичок планування та реалізації переходу з використанням навігаційного обладнання ходового містка тренажера NTPRO 5000. У першій частині посібника наведено опис програмного забезпечення тренажера NTPRO 5000, необхідного для створення, редагування, запуску і контролю виконання тренажерних вправ, а також опис основного навігаційного обладнання ходового містка. У другій (практичній) частині наведені розробки практичних занять 1–16, які охоплюють теми «Оцінка запланованого переходу» (практичні заняття 1–5), «Планування переходу» (практичні заняття 6–9), «Виконання запланованого переходу» (практичні заняття 10–11) та «Контроль переходу» (практичні заняття 12–16). Практичні заняття сплановані відповідно до змісту та вимог Методичних рекомендацій до виконання, оформлення та захисту випускної роботи на здобуття ступеня вищої освіти магістр та можуть стати добрим підґрунтям для написання випускної роботи. Посібник призначений для викладачів, інструкторів, студентів та курсантів ХДМА, усіх охочих підвищити свій рівень знань у цій сфері. Целью создания учебного пособия является получение практических навыков планирования и реализации перехода с использованием навигационного оборудования ходового мостика тренажера NTPRO 5000 В первой части пособия приведено описание программного обеспечения тренажера NTPRO 5000, необходимого для создания, редактирования, запуска и контроля выполнения тренажерных упражнений, а также описание основного навигационного оборудования ходового мостика. Во второй (практической) части приведены разработки практических занятий 1–16, которые охватывают темы «Оценка запланированного перехода» (практические занятия 1–5), «Планирование перехода» (практические занятия 6–9), «Выполнение запланированного перехода» (практические занятия 10–11) и «Контроль перехода» (практические занятия 12–16). Практические занятия спланированы в соответствии с содержанием и требованиями Методических рекомендаций к выполнению, оформлению и защите выпускной работы на соискание степени высшего образования магистр и могут стать хорошей основой для написания выпускной работы. Пособие предназначено для преподавателей, инструкторов, студентов и курсантов ХГМА, всех желающих повысить свой уровень знаний в этой сфере.
Description: Навчальний посібник
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1875
Appears in Collections:Навчально-методична літератураItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.