Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/183
Title: Безпека і охорона праці на судні: застосування практичного досвіду при підготовці фахівців морської галузі
Authors: Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Камаєв, О.Ю.
Камаев, О.Ю.
Kamayev, O.
Keywords: охорона праці
техніка безпеки
нещасні випадки
безпека на судні
охрана труда
техника безопасности
несчастные случаи
безопасность на судне
occupational health
accidents
safety on board
Issue Date: 13-May-2019
Publisher: Державний університет інфраструктури та технологій
Citation: Кравцова Л.В., Камаєв О.Ю. Безпека і охорона праці на судні: застосування практичного досвіду при підготовці фахівців морської галузі / Л.В. Кравцова, О.Ю. Камаєв «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17 травня 201 9 р. Київ Державного університету інфраструктури та технологій,2019. - С. 357-360.
Abstract: Сучасний ринок праці висуває жорсткі умови до рівня компетентності претендентів на заняття тій чи іншої посади у будь-якій галузі. Професійна підготовка фахівця повинна забезпечити його конкурентоспроможність, здібність виконувати складні завдання, докладаючи до цього фундаментальні знання, розуміння проблеми та її власне бачення, засноване на досвіді спеціалістів. Особливо це стосується фахівців морської галузі, а саме, тих хто працює безпосередньо на судні. Тут вимоги до компетентності пред‘являються вже на міжнародному рівні. Тому навчальний заклад, який взяв на себе відповідальність за підготовку судноводіїв, суднових механіків, інших діючих моряків, повинен у повній мірі забезпечити якісну підготовку плавскладу для роботи у будь-яких складних умовах. Современный рынок труда предъявляет жесткие условия к уровню компетентности претендентов на занятие той или иной должности в любой отрасли. Профессиональная подготовка специалиста должна обеспечить его конкурентоспособность, возможность выполнять сложные задачи, прилагая к этому фундаментальные знания, понимание проблемы и ее собственное видение, основанное на опыте специалистов. Особенно это касается специалистов морской отрасли, а именно, тех кто работает непосредственно на судне. Здесь требования к компетентности предъявляются уже на международном уровне. Поэтому учебное заведение, которое взял на себя ответственность за подготовку судоводителей, судовых механиков, других действующих моряков, должно в полной мере обеспечить качественную подготовку плавсостава для работы в любых сложных условиях.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/183
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravtsova_safety_on_board.pdf367.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.