Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/179
Title: Ефективність використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі Херсонської державної морської академії
Authors: Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Камінська, Н.Г.
Каминская, Н.Г.
Kaminska, N.
Keywords: сучасні технології
MS Excel
дистанційне навчання
розрахунки
інтерактивні методи
современные технологии
дистанционное обучение
расчеты
интерактивные методы
modern technology
distance Learning
calculations
interactive methods
Issue Date: 15-May-2019
Publisher: Державний університет інфраструктури та технологій
Citation: Кравцова Л.В., Камінська Н.Г Ефективність використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі Херсонської державної морської академії / Л.В. Кравцова, Н.Г. Камінська «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17 травня 201 9 р. Київ Державного університету інфраструктури та технологій,2019. - С. 354-357.
Abstract: Впровадження інноваційних технологій в процес навчання дозволяє, з одного боку, пропонувати нові підходи до викладання змісту курсу, а з іншого, значно підвищити ефективність і якість організації навчання, сприяти підвищенню інтересу студента як до отримання знань, так і до закріплення цих знань на практиці. До того ж, нові інноваційні методики є дуже привабливими для сучасного студента. Специфіка підготовки фахівця морської галузі вимагає від викладача не просто надати інформацію за тою чи іншою дисципліною, а реалізувати саме компетентнісний підхід до створення курсу. Майбутній навігатор має не тільки засвоїти фундаментальні положення, він повинен вміти застосовувати набуті знання на практиці. Внедрение инновационных технологий в процесс обучения позволяет, с одной стороны, предлагать новые подходы к преподаванию содержания курса, а с другой, значительно повысить эффективность и качество организации обучения, способствовать повышению интереса студентов как к получению знаний, так и к закреплению этих знаний на практике. К тому же, новые инновационные методики являются очень привлекательными для современного студента. Специфика подготовки специалиста морской отрасли требует от преподавателя не просто предоставить информацию по той или иной дисциплине, а реализовать именно компетентностный подход к созданию курса. Будущий навигатор должен не только усвоить фундаментальные положения, а и уметь применять полученные знания на практике.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/179
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravtsova_interactive_methods.pdf468.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.