Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/177
Title: Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки специалистов морского профиля
Authors: Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Камінська, Н.Г.
Каминская, Н.Г.
Kaminska, N.
Keywords: дистанционное обучения
интерактивные технологии
электронный курс
самостоятельная работа
дистанційне навчання
інтерактивні технології
електронний курс
самостійна робота
distance learning
interactive technology
electronic course
independent work
Issue Date: 15-Apr-2019
Publisher: ГО «Європейська наукова платформа»
Citation: Кравцова Л.В., Каминская Н.Г Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки специалистов морского профиля / Л.В. Кравцова, Н.Г. Каминская Прикладні наукові розробки та теоретичні дослідження ХХІ століття: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 15 квітня, 201 9 р. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 201 9. Т.3. - С. 65-67.
Series/Report no.: УДК: 001(08);
Abstract: Модернизация высшей школы на сегодняшний день является одной из важнейших задач национального развития Украины. Внедрение телекоммуникационных технологий в учебный процесс позволяет обеспечить качественно новый уровень подготовки будущих специалистов морского профиля, повысить эффективность обучения за счет визуализации преподаваемого материала, сформировать у обучающихся навыки работы в современной инновационной среде. Разработанная и, главное, внедрённая в учебный процесс кафедрой информационных технологий методика полностью отвечает поставленной задаче – повышению качества подготовки специалистов за счёт использования современных интерактивных технологий. Модернізація вищої школи на сьогоднішній день є однією з найважливіших завдань національного розвитку України. Впровадження телекомунікаційних технологій в навчальний процес дозволяє забезпечити якісно новий рівень підготовки майбутніх фахівців морського профілю, підвищити ефективність навчання за рахунок візуалізації матеріалу, що викладається, сформувати в учнів навички роботи в сучасному інноваційному середовищі. Розроблена і, головне, впроваджена в навчальний процес кафедрою інформаційних технологій методика повністю відповідає поставленому завданню - підвищення якості підготовки фахівців за рахунок використання сучасних інтерактивних технологій.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/177
ISBN: 978-617-7171-80-4
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravtsova_Distance_Learning.pdf528.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.