Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1514
Title: Актуальні питання використання прогресивних технологій навчання іноземних студентів в Україні
Authors: Пуляєва, Г.В.
Пуляева, А.В.
Puliaieva, A.
Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Keywords: освітній процес
управлінські рішення
дистанційна форма освіти
технології SCORM
образовательный прцесс
управленческие решения
дистанционная форма образования
технологии SCORM
educational process
management decisions
distance form of education
SCORM technology
Issue Date: 1-May-2020
Publisher: МЦНД
Citation: Пуляєва Г.В. Актуальні питання використання прогресивних технологій навчання іноземних студентів в Україні / Г.В. Пуляєва, Т.В. Зайцева, Л.В. Кравцова Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя:матеріали міжнародної наукової конференції (Т.3), 1травня, 2020 рік. Чернівці, Україна: МЦНД, 2020.- С. 111-113. https://doi.org/10.36074/01.05.2020.v3.13
Series/Report no.: УДК: 001(08);
Abstract: Першочергова задача морських навчальних закладів на сьогодні – це якісна підготовка фахівців морської галузі, здатних вирішувати складні завдання та приймати правильні управлінські рішення. Тому наскільки повноцінно, використовуючи всі можливі ресурси, навчальний заклад застосовує в освітньому процесі сучасні технології, залежить конкурентоспроможність його випускників на міжнародному ринку праці, що і визначає актуальність обраної теми. Первоочередная задача морских учебных заведений на сегодняшний день – качественная подготовка специалистов морской отрасли, способных решать сложные задачи и принимать правильные управленческие решения. А значит, от того, насколько полноценно, используя все возможности и ресурсы, учебное заведение использует в образовательном процессе современные технологии, зависит конкурентоспособность его выпускников на международном рынке труда, что и определяет актуальность выбранной темы.
Description: Міжнародна наукова конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1514
ISBN: 978-617-7171-72-9
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravtsova_educational_process.pdf804.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.