Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1170
Title: Концепція сталого розвитку у вищій морській освіті
Other Titles: The concept of sustainable development in higher maritime education
Концепция устойчивого развития в высшем морском образовании
Authors: Шерман, М.І.
Sherman, M.I.
Шерман, М.И.
Попова, Г.В.
Popova, H.V.
Юрженко, А.Ю.
Keywords: морські фахівці
maritime professionals
морские специалисты
вища морська освіта
higher maritime education
высшее морское образование
сталий розвиток
sustainable development
устойчивое развитие
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: НАУ
Citation: Шерман М., Попова Г., Юрженко А. Концепція сталого розвитку у вищій морській освіті. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. - К.: НАУ, 2020. С.204-207.
Series/Report no.: УДК 378.1;
Abstract: У статті описано важливість сталого розвитку, включаючи морську промисловість. У ньому перераховано послідовність подій, важливих для концепції сталого розвитку. Висновок полягає в тому, що стійкий морський розвиток залежить від знань про морське середовище та доступу до нього за допомогою знань та морської підготовки. The article describes the importance of sustainable development, including maritime industry. It lists sequence of events essential for sustainable development concept. The conclusion is that the sustainable maritime development depends on knowledge of the marine environment and access to it through knowledge and maritime training.
Description: міжнародна науково-практична конференція
URI: http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2020.pdf
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1170
Appears in Collections:Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sherman_sustainable.pdf689.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.