Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/79
Title: Формування англомовної професійної компетентності у майбутніх суднових механіків в умовах дуальної освіти
Authors: Юрженко, А.Ю.
Yurzhenko, А.Y.
Волошинов, С.А.
Voloshynov, S.A.
Keywords: communicative competence
комунікативна компетентність
коммуникативная компетентность
LMS MOODLE
Issue Date: 24-Apr-2019
Publisher: Одеський національний морський університет
Citation: Волошинов С.А., Юрженко А.Ю. Формування англомовної професійної компетентності у майбутніх суднових механіків в умовах дуальної освіти, Mіжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яти професорів Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С. (FS-2019, 24-28 квітня 2019, Одеса – Стамбул - Одеса): матеріали / Одеський національний морський університет. Одеса, 2019. – С. 324-328.
Abstract: Одне із головних переваг використання QR кодів ми вбачаємо у підвищенні мотивації та урізноманітненні завдань та вправ. Дуальна система навчання із використанням змішаного навчання (очного та електронного – системи MOODLE: форумів, гейміфікованих вправ, проектної та групової роботи, есе тощо) для отримання теоретичної підготовки в умовах навчального закладу формує комунікативну компетентність майбутніх суднових механіків, що є одним з найнеобхідніших завдань морських спеціалістів.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/79
Appears in Collections:Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voloshynov_communicative.pdf603,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.