Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/743
Title: Вплив деяких аспектів на дистанційне навчання з фізичного виховання морських фахівців
Other Titles: Влияние некоторых аспектов на дистанционное обучение по физическому воспитанию морских специалистов
The influence of some aspects on distance learning in the physical education of marine professionals
Authors: Гузар, В.М.
Гузарь, В.Н.
Huzar, V.M.
Юськів, С.М.
Юськив, С.Н.
Yuskiv, S.M.
Keywords: здоров’я
інформація
самонавчання
гантелі
коронавірус
здоровье
информация
самообучения
гантели
коронавирус
health
information
self-study
dumbbells
coronavirus
Issue Date: 2020
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Гузар В.М., Юськів С.М. Вплив деяких аспектів на дистанційне навчання з фізичного виховання морських фахівців. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 31 березня 2020 р., Переяслав-Хмельницький, 2020, Вип. 57, С. 341-344.
Series/Report no.: УДК: 796.011.3:656.61;
Abstract: Важливого значення набуває використання сучасних інформаційних і комунікативних технологій, дистанційного навчання в процесі фізичного виховання здобувачів вищої освіти. Важное значение приобретает использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционного обучения в процессе физического воспитания соискателей высшего образования. The important importance of public information technology and communication technology, remote navigation in the process of physical and mental health care.
Description: Мінародна науково-практична інтернет-конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/743
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuskiv_coronavirus.pdf388.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.