Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/609
Title: Процес навчання рухових дій курсантів морських вузів
Other Titles: Процесс обучения двигательным действиям курсантов морских вузов
The process of learning the motor actions of cadets of maritime universities
Authors: Гузар, В.М.
Гузарь, В.Н.
Huzar, V.M.
Юськів, С.М.
Юськив, С.Н.
Yuskiv, S.M.
Keywords: курсанти
фізичні вправи
рухові якості
управління рухів
курсанты
физические упражнения
двигательные качества
управление движений
cadets
exercise
motor qualities
movement management
Issue Date: 2019
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Гузар В.М., Юськів С.М. Процес навчання рухових дій курсантів морських вузів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет - конф., 31 жовтня 2019 р., Переяслав-Хмельницький, 2019, Вип. 52, С. 293-296.
Series/Report no.: УДК: 378:005.6:656.61;
Abstract: Процес навчання складається з навчальної діяльності викладача і спеціально організованої пізнавальної діяльності курсантів, в ході якої використовуються найбільш ефективні засоби та методи, створюються відповідні умови навчання. Процесс обучения состоит из учебной деятельности преподавателя и специально организованной познавательной деятельности курсантов, в ходе которой используются наиболее эффективные средства и методы, создаются соответствующие условия обучения. The learning process consists of the teaching activity of the teacher and the specially organized cognitive activity of the cadets, during which the most effective means and methods are used, and appropriate learning conditions are created.
Description: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/609
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huzar_exercise.pdf380,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.