Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/605
Title: Інтегровані уроки при вивченні математики
Other Titles: Интегрированные уроки при изучении математики
Integrated lessons in mathematics
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Keywords: Програмний засіб GRAN1
інтегровані уроки
шкільний курс математики
Программное средство GRAN1
интегрированные уроки
школьный курс математики
GRAN1 software
integrated lessons
school mathematics course
Issue Date: 2001
Publisher: Херсонський державний педагогічний університет
Citation: Зайцева Т. Інтегровані уроки при вивченні математики. Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. Херсонський державний педагогічний університет. Херсон, 2001. С.38-40.
Abstract: Використання програмного засобу GRAN1 дає цікаві можливості для проведення навчальних досліджень, які включають не тільки розв’язування проблем, а й їх постановку; допомагає в проведенні графічних та обчислювальних експериментів, на основі яких учень приходить до формулювання гіпотез відносно досліджуваних закономірностей. Использование программного средства GRAN1 дает интересные возможности для проведения учебных исследований, которые включают не только решение проблем, но и их постановлений-ку; помогает в проведении графических и вычислительных экспериментов, на основе которых ученик приходит к формулировке гипотез относительно исследуемых закономерностей. The use of the GRAN1 software provides interesting learning opportunities that include not only solving problems but also solving them; assists in conducting graphical and computational experiments, on the basis of which the student comes to the formulation of hypotheses concerning the studied patterns.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/605
ISBN: 966-630-41-4
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_Math.pdf354.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.