Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/46
Title: Структура професійної англомовної підготовки майбутніх суднових механіків
Other Titles: Structure of professional Еnglish training of future ship engineers
Структура профессиональной англоязычной подготовки будущих судновых механиков
Authors: Юрженко, А.Ю.
Yurzhenko, А.Y.
Keywords: комунікативна компетентність
комунікативно-компетентнісний підхід
змішане навчання
MOODLE
communicative competence
communicative-competence approach
blended learning
коммуникативная компетентность
коммуникативно-компетентностный подход
смешанное обучение
Issue Date: 2018
Publisher: Інформаційні технології в освіті
Citation: Юрженко А.Ю. Структура професійної англомовної підготовки майбутніх суднових механіків / А.Ю.Юрженко // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 37. - С. 137-148.
Series/Report no.: УДК 378.147;
Abstract: Роль морського ЗВО полягає у підготовці майбутнього компетентного працівника морського фаху таким чином, щоб він відповідав вимогам роботодавця і був здатний забезпечити, за умов перебування на судні, якісну професійну діяльність. Відтак, одним із ключових завдань підготовки суднового механіка є формування у нього комунікативної компетентності для якісного виконання професійних завдань на судні. Наше дослідження було направлено на опис професійного призначення майбутнього судного механіка; перелік засобів навчання; формування предмету професійної діяльності; опис виробничих функцій; окреслення його навчального середовища та перелік умов успішного професійного навчання. До професійного призначення майбутнього суднового механіка ми відносимо експлуатацію суднових енергетичних установок: головних та допоміжних механізмів, пов’язані з цими механізмами системи управління. У нашому досліджені проаналізовано традиційні та новітні засоби навчання Предметом професійної діяльності майбутніх суднових механіків окреслено суднові машини, механізми, устаткування та члени команди. Виробничі функції визначає Кодекс ПДНВ (Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти). У досліджені перелічено переваги використання такого інформаційно-комунікативного педагогічного середовища як платформа MOODLE. В результаті нашого дослідження було доведено,що майбутні фахівці з експлуатації суднових енергетичних установок використовують новітні засоби навчання, або навчально-методичні онлайн матеріали для вивчення суднових машин, механізмів та устаткувань у морському ЗВО (Закладі Вищої Освіти) та інформаційно-комунікативному педагогічному середовищі. Використання комунікативно-компетентнісного підходу та електронних курсів на платформі MOODLE має потенційну освітню можливість як ефективний засіб для формування іноземної професійної компетентності майбутніх фахівців морської галузі.
Description: Категорія В
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/46
ISSN: 1998-6939
Appears in Collections:Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yurzhenko_blended.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.