Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1894
Title: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика»
Other Titles: Материалы VI Международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности на транспорте и производстве – образование, наука, практика»
Keywords: Система безпеки
Система безопасности
Захисні властивості
Защитные свойства
Усунення ризиків
Устранение рисков
Issue Date: 2019
Publisher: ХДМА
Citation: Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA–2019) : збірка матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2019. –332 с.
Abstract: У збірнику представлено матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика», яка відбулася 11 – 14 вересня 2019 р. і була присвячена актуальним питанням у галузі безпеки на транспорті і виробництві. Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів закладів вищої освіти, фахівців науково-дослідних установ та підприємств. В сборнике представлены материалы VI Международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности на транспорте и производстве – образование, наука, практика», которая состоялась 11 – 14 сентября 2019 г. и была посвящена актуальным вопросам в области безопасности на транспорте и производстве. Материалы сборника рассчитаны на преподавателей и студентов высших учебных заведений, специалистов научно-исследовательских учреждений и предприятий.
Description: Збірник матеріалів
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1894
Appears in Collections:КонференціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.