Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1871
Title: Відновлення засобів транспорту фулереновмісними епоксикомпозитами
Other Titles: Восстановление средств транспорта фулереносодержащими эпоксикомпозитами
Authors: Букетов, А.В.
Букетов, А.В.
Buketov, A.
Сапронов, А.А.
Сапронов, О.О.
Sapronov, А.
Браїло, М.В.
Браило, Н.В.
Brailo, N.V.
Букетова, Н.М.
Dulebová, L.
Алексенко, В.Л.
Яцюк, В.М.
Keywords: Епоксикомпозит
Эпоксикомпозит
дисперсна частка
дисперсная частица
фулерен
фулерен
Issue Date: 2018
Publisher: ХДМА
Citation: Відновлення засобів транспорту фулереновмісними епоксикомпозитами / А. В. Букетов, О.О. Сапронов, М.В. Браїло, Н.М. Букетова, L. Dulebová, В.Л. Алексенко, В.М. Яцюк. – Херсон : ХДМА, 2018. – 162 с.
Series/Report no.: УДК: 667.64:678.026 (075.8)(061.2);
Abstract: У монографії наведено методи відновлення засобів морського та річкового трансорту шляхом використання епоксидних композитів і покриттів на їх основі. Показано можливості покращення когезійної та адгезійної міцності матеріалів за рахунок введення дисперсних часток різної фізико-хімічної природи, модифікування епоксидного зв’язувача синтезованим модифікатором з додаванням нанонаповнювача фулерену С60. Показано доцільність використання відходів виробництва у вигляді наповнювачів для поліпшення властивостей епоксидних композитів. На основі проведених досліджень і отриманих результатів створено нові композитні матеріали і покриття на їх основі з прогнозованими властивостями для підвищення експлуатаційних характеристик технологічного устаткування. Розроблено технологічний регламент нанесення покриттів на деталі устаткування, які експлуатують в умовах впливу агресивних корозійно-активних середовищ і гідроабразиву при динамічних навантаженнях. Монографія призначена для широкого кола науковців, інженерно-технічних праців¬ників і аспірантів, які займаються формуванням, дослідженням та практичним застосуванням епоксикомпозитних матеріалів, зокрема для відновлення елементів засобів транспорту, а також для студентів відповідних спеціальностей. Російська мова В монографии приведены методы восстановления средств морского и речного трансорта путем использования эпоксидных композитов и покрытий на их основе. Показаны возможности улучшения когезионной и адгезионной прочности материалов за счет введения дисперсных частиц различной физико-химической природы, изменения эпоксидного связывающего синтезированным модификатором с добавлением нанонаполнителя фуллерена С60. Показана целесообразность использования отходов производства в виде наполнителей для улучшения свойств эпоксидных композитов. На основе проведенных исследований и полученных результатов созданы новые композитные материалы и покрытия на их основе с прогнозируемыми свойствами для повышения эксплуатационных характеристик технологического оборудования. Разработан технологический регламент нанесения покрытий на детали оборудования, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивных коррозионно-активных сред и гидроабразив при динамических нагрузках. Монография предназначена для широкого круга ученых, инженерно-технических работников и аспирантов, занимающихся формированием, исследованиям и практическим применением эпоксикомпозитных материалов, в частности для восстановления элементов средств транспорта, а также для студентов соответствующих специальностей.
Description: Монографія
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1871
ISSN: 978-966-2245-27-1
Appears in Collections:Навчально-методична літератураItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.