Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗайцева, Т.В.-
dc.contributor.authorZaytseva, T.-
dc.date.accessioned2019-12-02T13:05:45Z-
dc.date.available2019-12-02T13:05:45Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.citationЗайцева Т. Роль цікавих задач при вивченні математики та використання НІТ при їх розв’язуванні. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драго¬манова. – Випуск 4.-2001 – С.88-92.uk_UA
dc.identifier.isbn966-954-42-5-4-
dc.identifier.urihttp://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/603-
dc.description.abstractНа шляху оволодіння знаннями учні зіштовхуються з труднощами, які є невідворотними. Деяка частина учнів доволі легко долає ці труднощі, але деяким не допомагає навіть багаторазове повторення. Це трапляється, в основному, тому, що багато чого з мистецтва освіти ще не впізнано. Ця проблема може бути розв’язана, якщо ми доб’ємося глибокого інтересу учнів до вивчення математики, свідомого засвоєння понять, якщо зуміємо показати молоді всю різноманітність застосування теорії, що вивчається, до повсякденної практики. Це давня, але завжди актуальна проблема шкільної педагогіки. Одним із способів розв’язання цієї задачі – це використання нестандартних, цікавих задач на уроках математики. На пути овладения знаниями ученики сталкиваются с трудностями, которые неотвратимы. Некоторая часть учеников довольно легко преодолевает эти трудности, но другим не помогает даже многократное повторение. Это случается, в основном, потому, что многое из искусства обучения еще не изучено. Эта проблема может быть решена, если мы добьемся глубокого интереса учащихся к изучению математики, сознательного усвоения понятий, если сумеем показать молодежи все разнообразие применения теории изучаемого в повседневную практику. Это древняя, но всегда актуальная проблема школьной педагогики. Одним из способов решения этой задачи - использование нестандартных, интересных задач на уроках математики. On the path to mastering knowledge, students encounter difficulties that are inevitable. Some of the students overcome these difficulties quite easily, but even repeated repetition does not help others. This happens mainly because a lot of the art of learning has not yet been studied. This problem can be solved if we achieve a deep interest of students in the study of mathematics, a conscious assimilation of concepts, if we are able to show young people the full diversity of the application of the theory studied in everyday practice. This is an ancient, but always relevant problem of school pedagogy. One way to solve this problem is to use non-standard, interesting problems in mathematics lessons.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherНПУ ім. М.П. Драгомановаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesУДК: 518.51;-
dc.subjectШкільний курс математикиuk_UA
dc.subjectінформатизація освітиuk_UA
dc.subjectпрограмні середовищаuk_UA
dc.subjectматематична модельuk_UA
dc.subjectШкольный курс математикиuk_UA
dc.subjectинформатизация образованияuk_UA
dc.subjectпрограммные средыuk_UA
dc.subjectматематическая модельuk_UA
dc.subjectSchool mathematics courseuk_UA
dc.subjectinformatization of educationuk_UA
dc.subjectsoftware environmentsuk_UA
dc.subjectmathematical modeluk_UA
dc.titleРоль цікавих задач при вивченні математики та використання НІТ при їх розв’язуванніuk_UA
dc.title.alternativeРоль интересных задач при изучении математики и использования НИТ при их решенииuk_UA
dc.title.alternativeRole of interesting problems in the study of mathematics and the use of NIT in solving themuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_Intresting_Task.pdf408.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.